Vladimír Holeček

(1886 Plasy – 1971 Praha), stavebný inžinier, absolvent ČVUT v Prahe. V rokoch 1907–1908 sa počas prázdnin zúčastňoval výprav Karla Absolona v Moravskom krase, kde okrem iného zostúpil aj do priepasti Macocha. Po roku 1918 sa prihlásil do práce v štátnej stavebnej správe na Slovensku, kde pracoval do roku 1939 v oddelení využitia vodných síl a údolných priehrad, napríklad aj na projektoch Oravskej priehrady a vodného diela pri Ladcoch, po roku 1945 pracoval na vodohospodárskej štúdii povodia horného  toku Váhu a rieky Slanej. Po objave Jaskyne slobody sa ako priateľ Aloisa Krála stal členom Komisie pre zverejnenie Demänovských jaskýň, angažoval sa tu s Vladimírom Adámkom pri geodetických prácach, angažoval sa aj v Sekcii pre výskum jaskýň východného Slovenska, najmä v Jasovskej jaskyni. Zostúpil spolu s V. Adámkom, A. Králom a P. Klepáčom na dno 90 metrov hlbokej priepasti v Pustej jaskyni a objavili tu podzemnú Demänovku a stovky metrov nových priestorov. Zaoberal sa aj krasom Malých Karpát.

Archív Slovenského Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš.

Holeček V. (1923): O demänovské části Liptovského krasu. – Prúdy, 7, 4–5: 211–240. Bratislava.

Holeček V. (1930): Krasový terén v Brezovském pohoří. – Bratislava, časopis učené společnosti Šafaříkovy, IV, 2–3: 352–358. Bratislava.

Holeček V. (1931): Jak byly objeveny propasti na Pusté. – Krásy Slovenska, 10, 5–6: 146–152. Zvolen.

Holeček V. (1969): Příspěvek k historii jeskyňářské práce v Jasovskej jaskyni. – Slovenský kras, 7: 105–116. Martin.

Peter Holúbek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *