Radola Gajda

(1892 Kotor – 1948 Praha), vojak, generál, legionár, politik. Dňa 9. 10. 1922 bol menovaný veliteľom 11. divízie v Košiciach, dňa 1. 12. 1924 bol menovaný prvým podnáčelníkom hlavného štábu Československej armády. V krase sa pohyboval niečo viac ako dva roky. Z dochovaných dokumentov sa dozvedáme, že ako veliteľ poskytoval vojakov na speleologické práce najmä v Jasovskej jaskyni, sústreďovali sa u neho nálezy z jaskýň, známa je aj jeho kauza s nelegálnym archeologickým a paleontologickým výskumom v jaskyni Ľudmila na Plešiveckej planine. Doteraz sa nič bližšie nevie o osude týchto predmetov. V 50. rokoch minulého storočia získal do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva jeho fotografie z jaskýň od jeho manželky archeológ Juraj Bárta.

Archív Slovenského Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš.

Lalkovič M. (1988): Príspevok k histórii Jasovskej jaskyne. – Slovenský kras, 26: 47–72. Liptovský Mikuláš.

Lalkovič M. (2002): Začiatky poznávania jaskýň a priepastí Slovenského krasu po vzniku Československa. – Slovenský kras, 40: 117–136. Liptovský Mikuláš.

Stockmann V. (2013): Dejiny ochrany prírody na Slovensku. – ŠOPSR: 1-792. Bratislava-Malinovo.

Tomeš J., Lébelová A. (1992): Československý biografický slovník. – Academia: 1–837. Praha.Peter Holúbek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *