Radim Kettner

(1891 Praha – 1967 Praha), geológ, vysokoškolský pedagóg, člen Československej akadémie vied, riaditeľ Geologického ústavu Karlovej univerzity, autor stoviek vedeckých prác. Ako vysokoškolský profesor doporučoval svojim žiakom vedecké skúmanie jaskýň. Pre vedecké spracovanie Domice bola v roku 1933 vytvorená Krasová komisia pri KČST, R. Kettner bol menovaný jej predsedom, podieľal sa na založení múzea pri tejto unikátnej lokalite. Vykonával jej geologický výskum a podieľal sa aj na jej topografickom zobrazení. So študentmi vykonával geologické mapovanie aj v krasových územiach Nízkych Tatier.

Archív Slovenského Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Kettner R. (1927): Předběžná zpráva o dosavadních geologických výzkumech v Nízkych Tatrách. – Rozpravy II. třídy České akademie, 36: 1–18. Praha.

Kettner R. (1933): Domica, perla slovenských jaskýň. – Věda přírodní, 14: 161–192. Praha.

Kettner R. (1936): Zpráva krasové komise Klubu čs. turistů. – Krásy Slovenska, 15, 1: 14–16. Zvolen.

Kettner R. (1936): Vybudování domického musea. – Krásy Slovenska, 15, 2: 20–23. Zvolen.

Kettner R. (1936): Přehled dosavadní výzkumné činnosti Krasové komise KČST. – Krásy Slovenska, 15, 5: 71–79. Zvolen.

Kettner R. (1936): Domica a netopýři. – Časopis turistů, 48: 183–185. Praha.

Kettner R. (1938): Sintrové štíty a bubny v jeskyni Domica. – Věda přírodní, 19: 134–136. Praha.

Kettner R. (1948): O netopýřím guanu a guanových korosích v jeskyni Domici. – Sborník státního geologického ústavu Československé republiky, 15: 41–64. Praha.

Peter Holúbek

  • R. Kettner (vľavo) a Z. Roth v Slovenskom krase v roku 1937, Archív SMOPaJ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *