Nenechajme upadnúť do zabudnutia osobnosti slovenského jaskyniarstva

Záujem o jaskyne a jaskyniarstvo samotné prekonalo náročnú cestu od dobrodruhov, ktorí v jaskyniach hľadali bájne poklady, nadšencov fascinovaných podzemím,  polyhistorov a učencov, ktorí mnohé naše jaskyne po prvý krát spomenuli v učených spisoch, až po súčasné organizované jaskyniarstvo.

Túto neľahkú cestu obrazne aj doslovne prekopávali ľudia, jaskyniari, zanietenci so záujmom o podzemie. Či už to boli významní objavitelia, odborníci a vedci, kopáči a merači, tí, čo jaskyniam zasvätili celý život, alebo príležitostní milovníci krás podzemia, či ľudia so záujmom o prírodu vo svojom okolí, každý z nich svojim dielom, či už sekáčom a lopatou, banským kompasom, ťahaním kýblov a prepraviek, vykopanými metrami, publikačnou činnosťou, mapou, technickým denníkom, či organizačnými schopnosťami, prispel k spoločnému dielu a posunul našu „jaskyniarsku vec“ dopredu.

Biografický portál SSS je vhodnou platformou pre zhromažďovanie informácii o životných príbehoch a diele práve takých ľudí. Preto nie je len našou povinnosťou, ale aj prejavom vďaky a uznania jaskyniarom, ako aj všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj jaskyniarstva a poznania tajomstiev podzemia, nezabúdať na ich prácu, hľadať v nej inšpiráciu a najmä nadväzovať na ich výsledky a pokračovať tam, kde oni skončili.

Úlohou biografického portálu SSS je vytvoriť prehľadnú databázu stručných životopisov všetkých, ktorí napomohli rozvoju poznania podzemia so zreteľom na ich jaskyniarsku prácu a ktorých už niet medzi živými.

Pri spracovávaní biografie je vhodné využiť čo najviac informačných zdrojov a historických prameňov. Medzi relevantné zdroje patria archívy oblastných skupín, materiály SMOPAJ, fotografie, výročné správy, technické denníky, spomienky členov jaskyniarskych skupín, rodinných príslušníkov či známych a priateľov.

Aby sme na nič nezabudli a pri písaní dosiahli čo najlepší výsledok, ktorým je komplexná biografia, mali by sme postupovať podľa dopredu pripravenej logickej schémy a jej jednotlivých bodov, akou je upravená schéma Petera Laučíka:

1) Meno X, priezvisko Y, miesto a čas narodenia – úmrtia, stručné predstavenie o koho sa jedná, foto
2) Stručný životopis, detstvo, štúdiá, práca, rodina

3) Jaskyniarstvo, záujem o jaskyne, spolupráce a lokality,

4) Zhrnutie prínosu pre jaskyniarstvo či stručné predstavenie publikačnej činnosti

5) Bibliografia vlastných diel ( zoznam jeho publikácii)

6) Články, spomienky a linky, čo napísali iní o XY

7) Bibliografia o XY –zdroje, z ktorých sme pri práci čerpali.

Hoci je táto schéma akýmsi návodom, ako pri práci postupovať, životopisy osobností jaskyniarstva je potrebné písať ako ucelený text s logickou nadväznosťou podľa schémy, nie ako štrukturovaný životopis cez body či odrážky.

Ak nám časť informácii chýba, napríklad nepoznáme dátum a miesto  narodenia dotyčného, ale vieme na ktorých lokalitách pôsobil, kde kopal, čo objavil,nie je to prekážkou. Veď pre nás sú dôležitejšie práve informácie o jaskyniarskej činnosti.

Spracované biografie následne posielajte na e-mailovú adresu miroslav.kudla@ssj.sk

Na tejto adrese ma môžete kontaktovať aj v prípade akýchkoľvek otázok, nápadov, či pripomienok.

Miroslav Kudla