MITTER PAVOL

RNDr. Pavol Mitter, CSc. (11. 9. 1941 – 27. 8. 1992) je rodák z Cerova v okrese Krupina. Roku 1958 začal študovať na Pedagogickom inštitúte v Banskej Bystrici odbor biológia – zemepis. Po jeho skončení nastúpil na miesto učiteľa v Základnej deväťročnej škole v Podbrezovej, neskôr do školy v Polomke, odkiaľ sa roku 1970 presťahoval do Liptovského Mikuláša. Popri zamestnaní vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave fyzickú geografiu a roku 1971 získal titul RNDr. Roku 1981 obhájil v tomto odbore kandidátsku dizertačnú prácu. Výsledky svojej práce publikoval v mnohých periodikách doma aj v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňoval odborných konferencií doma i vo svete a aktívne sa podieľal na organizovaní mnohých expedícií do exotického zahraničia. Pôsobil v krasových územiach po celom Slovensku. Podrobne sa zaoberal problematikou travertínov, rozsadlinových lokalít a vplyvom mrazu na procesy v podzemí; pamätné sú jeho fotografie z objavov nových jaskýň. Od roku 1973 pôsobil v komisii SSS pre záchranu v podzemí a roku 1978 sa stal prvým náčelníkom jaskyniarskej záchrannej služby, v ktorej sústredil najvýkonnejších jaskyniarov tej doby. Na konci roku 1990 spolu s kolegyňou V. Terekovou prešli z pracoviska v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva do vtedajšej pobočky Ústredia štátnej ochrany prírody s názvom Stredisko rozvoja ochrany prírody. Vo voľbách roku 1992 bol zvolený do federálneho parlamentu vtedajšieho Česko-Slovenska. Jeho mnohé cestovateľské, ale aj smelé jaskyniarske plány prerušila po krátkej ťažkej chorobe smrť v lete roku 1992. Medzi jaskyniarmi je dodnes uznávanou autoritou.

Pre stránku SSS napísal Peter Holúbek

Výber z jeho jaskyniarskych a cestovateľských aktivít:
1970 – nastúpil do pracovného pomeru v Múzeu slovenského krasu ako krasový geomorfológ
1971 – speleologický prieskum Stanišovskej jaskyne
1973 – člen Komisie pre jaskyniarsku záchrannú službu
1973 – účasť na speleologickom výskume v jaskyni Javorinka vo Vysokých Tatrách
1974 – účasť na horolezeckej expedícii Hindukúš v Afganistane
1976 – účasť na ceste členov SSS do krasových oblastí Rumunska
1977 – účasť na speleologicko-potápačskej expedícii na Srí Lanku
1978 – účasť na jaskyniarsko-horolezeckej expedícii Alžír ´78
1979 – odovzdanie záverečnej, doteraz nepublikovanej dizertačnej práce Reliéf na travertínoch Slovenska
– spolupráca s jaskyniarmi na prieskume jaskyne Starý hrad na Krakovej holi
1980 – publikovanie rozsiahlej práce Výskum krasu Gaderskej a Blatnickej doliny
1981 – účasť na expedícii v Maroku
1982 – odovzdanie záverečnej, doteraz nepublikovanej práce Geomorfologický výskum štátnej prírodnej rezervácie Ohnište
1983 – publikovanie práce Geomorfologická rajonizácia krasu Malých Karpát
– odovzdanie nepublikovaných prác Rajonizácia krasu východnej časti Nízkych Tatier a Rajonizácia krasu Tribeča
– účasť na glaciologickom kongrese na Aljaške
1988 – účasť na česko-slovenskej výprave do oblasti Bajkalu
1989 – účasť na rusko-slovenskej jaskyniarskej expedícii do kaukazskej priepasti Šachta Vjačeslava Panťuchina
1990 – pôsobenie v Červených vrchoch na lokalite Nová Kresanica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *