SAHUĽ MARTIN

(*18. 9. 1918 Bobrov, + 25. 9. 1989 Bánovce nad Bebravou). Jaskyniar-prieskumník Slatinského krasu (juhozápadná časť Strážovských vrchov)

Absolvoval žandársku školu v Trnave. Jeho prvým pracovným pôsobiskom bola Horná Štubňa, neskôr bol prevelený na žandársku stanicu do Slatinky nad Bebravou a v roku 1951 ako príslušník SNB do Bánoviec nad Bebravou. Keď zo štátnej služby zo zdravotných dôvodov odišiel, pracoval na MsNV v Bánovciach nad Bebravou a tam neskôr na domovej správe. Okrem jaskyniarstva sa venoval poľovníctvu a včelárstvu. Vychovával mladých včelárov, desaťročia prispieval odbornými článkami do časopisu Včelár a bol predsedom bánoveckého spolku včelárov. Zomrel na zlyhanie srdca v čase, keď sa kvôli zamoreniu klieštikom vo veľkom likvidovali včelstvá, čo ho ťažko zasiahlo. Tieto informácie som s vďakou prijal od jeho syna Martina s manželkou.

Martin Sahuľ pravdepodobne ako prvý preskúmal so svojimi spolupracovníkmi odnepamäti známu priepasťovú jaskyňu Hrkľavé jazero s hĺbkou 24 m, ktorú aj zmeral a opísal. Podobne preskúmal a opísal, avšak tiež bez mapy, aj tzv. Šípkovskú studňu – jaskyňu objavenú náhodne pri hĺbení studne priamo v obci Šípkov, hlbokú 25 m. Zo Správy Jána Majka sa dozvedáme o jeho spoluúčasti na prieskume jaskyne Fortúna, diery v Michalovej za Omšenskou Babou, Ľadovej jamy a okolia pod skalami Nárožnej a Jaskyne v Lieští pri Slatinke nad Bebravou (J. M. ju nazýva Ponor Líščie).

Chýbajúca systematická dokumentácia speleologickej činnosti v tomto krasovom území v minulosti nám znemožňuje vytvoriť si ucelený obraz o starších prieskumoch ako aj o viacerých krasových javoch. Mnohé boli hospodárskou činnosťou človeka nadobro zničené alebo pozmenené (závrty na Jamách, zachytené vyvieračky). O to cennejšími sú pre nás i tie nepočetné správy niekoľkých autorov, medzi ktorých Martin Sahuľ patrí.

Zostavil Miroslav Sova

VLASTNÉ PRÁCE
SAHUĽ, M. 1953. Hrkľavé jazero. Krásy Slovenska, 30, 6, 139-141.
SAHUĽ, M. 1953. Šípkovská studňa. Krásy Slovenska, 30, 5, 116-117.

ĎALŠIE ZDROJE
MAJKO, J. 1955. Súhrnná zpráva o prevedených výskumných a sondovacích jaskyniarských prácach z pracoviska pre VOJ v Slatinke nad Bebravou – od 2. III. do 31. XII. 1953 a od januára do konca marca 1954. Manuskript, archív SMOPaJ Lipt. Mikuláš.

ŠPAČEK, J. 1968. Správa o činnosti jaskyniarskej skupiny v Trenčianskych Tepliciach za roky 1962-1965. Slovenský kras, 6, 133-135.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *