KUBÍNY DUŠAN

Dušan Kubíny (*1930 Brezno, + 2015 Banská Bystrica), Geológ, predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti počas dvoch funkčných období  v rokoch 1970-1976, absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(Dušan Kubíny)

Pracoval ako geológ, venoval sa základnému výskumu, mapovaniu, výskumu ložísk a aplikovaniu geologických poznatkov v lesníckej praxi. V rokoch 1964 – 1965 pracoval v Mongolsku ako člen československej geologickej expedície  pri mapovaní stoviek kilometrov štvorcových odľahlých ázijských hôr a stepí.

V roku 1963 navrhol vyhlásiť Nízke Tatry za chránené územie s názvom Stredoslovenský prírodný park. Pôsobil v Bystriansko-valaštianskom krase, vo vysokohorskom krase Červených vrchov a Trangošky, Borinskom a Harmaneckom krase, venoval sa aj pseudokrasu Poľany. Známy je jeho objav priepasti Zadný úplaz v masíve Kresanice v Červených vrchoch v Západných Tatrách roku 1959. Pod jeho vedením dosiahla v roku 1963 skupina breznianskych jaskyniarov vtedajšie dno tejto vysokohorskej jaskyne.

Bol členom Speleologického poradného zboru pri Ministerstve kultúry Slovenskej socialistickej republiky a pracoval v redakčnej rade Spravodaja slovenskej speleologickej spoločnosti. V roku 1990 bol na valnom zhromaždení SSS ocenený zlatou medailou a stal sa čestným členom spoločnosti. Svoj život opísal v autobiografickej knihe Práca a život v katedrále prírody vydanej vlastným nákladom.

Bibliografia Kubínyho speleologickej literatúry:

KUBÍNY, D., 1956: Geologicko – speleologický výskum „Bystriansko-valaštianskeho jaskynného systému.“. Krásy Slovenska, 33, 7, 263-265.

KUBÍNY, D., 1959: Aragonitová jaskyňa na Slovensku. Ochrana přírody, 14, 1, Praha, 17-18.

KUBÍNY, D., 1959: Geológia Plešivskej planiny. Slovenský kras, 2, 14-17.

KUBÍNY, D., 1960: Vysokohorský kras v okolí Trangošky. Krásy Slovenska, 37, 1, 14-16.

KUBÍNY, D., 1961: Krasové systémy v obalových sériách Liptovských a Nízkych Tatier. Slovenský kras, 3, 3-20.

KUBÍNY, D., 1966: Objav a prvozostup na dno priepasti v Zadnom úplaze. Krásy Slovenska, 43, 2, 75-77.

KUBÍNY, D., 1969: Krasová priepasť na Trangoške. Krásy Slovenska, 46, 12, s. 478.

KUBÍNY, D., 1970: Geologické a speleologické pomery krasového územia v okolí Srnčej priepasti na Trangoške. Slovenský kras, 8, 99-102.

KUBÍNY, D., 1974: Správa o geologických a speleologických pomeroch prepadového územia vo  Valaskej pri Brezne. Slovenský kras, 12, 135-156.

KUBÍNY, D., 1976: Správa o výsledkoch speleologických výskumov a prieskumov Slovenskej  speleologickej spoločnosti. Československý kras, 27, Praha, 143-145.

KUBÍNY, D., 1978: Vplyv štruktúrne tektonických a geochemických pomerov na dynamiku a  mikroklímu jaskýň. Sympózium pre speleoterapiu a speleomedicínu (1976), 21-26.

KUBÍNY, D., 1978: Štruktúrno-tektonické črty Borinského krasu. Slovenský kras, 16, 95-101.

KUBÍNY, D., 1989: Pseudokrasové javy Poľany. Slovenský kras, 27, 175-180.

KUBÍNY, D., 1990: Geologicko-tektonická pozícia Harmaneckého krasu. Slovenský kras, 28, 47-57.

KUBÍNY, D., Práca a život v katedrále prírody. 119 s.

 

Zostavil Peter Holúbek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *