MACH KAREL

Medzi pozoruhodné postavy speleológie v Nízkych Tatrách na Slovensku patrí pán Karel Mach z Prahy. Je to osobnosť, ktorá výraznou mierou ovplyvňovala speleologické dianie v Jánskej doline od 50. do 70. rokov 20. storočia.

Z archívnych materiálov v múzeu sa dá vyčítať, že v roku 1951 býval v Prahe na Vinohradoch na Velehradskej 28, 28. 6. 1952 býval v Prahe 6 na Vratislavovej 19, 17. 12. 1962 na Husovej 7 a 30. 7. 1968 býval v Prahe, Novom Meste ulica Příčná 8. Podľa slov J. Hučíka, ktorý s ním chodieval v Jánskej doline na akcie mal dcéru, ktorá sa mohla narodiť niekedy v roku 1953. Dátum narodenia Karla Macha nám nie je známy, predpokladáme že ide o obdobie 20. rokov 20. storočia.

mach01

(Karel Mach s baníckou karbidovou lampou)

 

Dlhé roky spolupracoval s miestnymi jaskyniarmi, najmä Stanislavom Šrolom (1926-1992) pri odkrývaní tajomstiev podzemnej Štiavnice. V roku 1953 napríklad spolu zamerali a preskúmali priepasť Kosienky na Krakovej holi. Ide o ukážku mapovania z obdobia, keď sa tejto činnosti venovalo iba pár jednotlivcov. V rokoch 1949-1956 vznikla mapa Jaskynný komplex na ľavom brehu Štiavnice vo Svätojánskej doline, na ktorej mal určite významný podiel. V archíve Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa ďalej nachádza mapa K. Macha z Novej Stanišovskej jaskyne, ktorá však nikdy nebola publikovaná. Karel Mach bol aj vynikajúci fotograf, ktorý urobil veľa kvalitných čiernobielych fotografií najmä z Jánskej doliny.

V pozostalosti po S. Šrolovi sa nachádza veľa rukopisných materiálov od K. Macha v ktorých je napríklad prepočet lanového vrátku na spúšťanie osôb do priepasti, alebo praktické metodické pokyny pri meraní jaskýň kompasom a sklonomerom.

 

Spracoval Peter Holúbek

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *