Julius Zikmund

J(1881 Plzeň – 1934 Plzeň; obr. 28), absolvent Českej vysokej školy technickej v Prahe, architekt, na Slovensku pôsobil na Riaditeľstve štátnych železníc v Košiciach. Pôsobil v okolí Košíc v Slovenskom krase (Jasovská jaskyňa, Drienovská jaskyňa, Hájska dolina, Zádielska dolina, Domica a iné), Čiernej hore. Počas jeho pôsobenia vzrástla dĺžka Jasovskej jaskyne o viac ako 2 km. Angažoval sa aj pri jej sprístupnení. Bol iniciátor a aj vedúci Sekcie pre výskum Východoslovenského krasu, ktorá vznikla v roku 1923. Jej členovia sa snažili skúmať a dokumentovať jaskyne. Vedecky pristupovali k archeologickým a paleontologickým nálezom v podzemí. J. Zikmund je autorom mnohých precíznych máp. Ide o významnú, doteraz určite nedocenenú osobnosť. Pre ilustráciu osobnosti sú v texte priložené dva prepísané listy J. Zikmunda.

Jasov jeskyně Košice 19. 11. 1923

(Dr. Eisnerovi)

Velavážený pane doktore!

Píši Vám, s prosbou, byste i obsah tohto dopisu tlumočil, pokud za dobré uznáte „Památkovému úř.“ V Jasově pokračujeme se zveřejněním jeskyň, bez vykopávek, které děláme jen za přítomnosti p. Dr. Babora, a to pouze v jeskyni v chodbách a komínech, kde náplavy obsahují jen sbytky diluv. fauny. Našli jsme však nové patro, bludiště, jež používáno bylo jako refugium při vpádech do země a tam jsme přišli na věci jež Vás budou zajímat. Věci našli se na povrchu, nekopali jsme a vykopávky bychom tam dělali jen za Vaší přítomnosti, protože se to týká Vás resp. archeologie. Patro je velmi prostorné, a našli jsme tam (zdá se!) bronzovou jehlu na prošívaní koží cca 22 cm dlouhou, dole dutou, rozštiepenou na 4 díly, mezi něž se řemen vsune, a dily tyto při protahování jehly řemínek stáhnou. Jehla je celá pokryta měděnkou. Pak jme tam našli dýku asi tohto tvaru a délky asi 20 cm s neznámého materiálu. Nehali jsme ji tam ležat a teprvé tento týden ji snesem dolů. Zdá sa že je kamenná; byla celá olepená guánem a protože sme se báli, že ji rozlámem při prolízaní, zůstala nahoře. Dale jsme tam našli několik drobných koster recentních zvířat, kun a pod. Byl zde tehdy p. dr Babor zrovna. Pak jsme tam přišli na nápis asi 8 řádků z nehož jsme malo ale rozluštili a sice:Jan Biskra y Brandýsa nejmilostivějšeho krále Láczlava ….. zeme uhorské atd. Nápis je psán uhlem švabachem a bude fotografován, aby se mohli odborníci vyjádřiti není-li to snad plagiát ač písmo by spíš dalo za pravdu, že to originál. Na skále nahoře bzl Jiskrův hrad, a jeskyně posádce jiště ynámy, ne-li přímo s hradem spojeny. Mimo to: Dne 11. t. m. byl náš ing Petřvalský na Sivci (u Koš. Hamrů) v Analově jeskyni a přišel mi hlásit, že v jeskzni je kopáno na několika místech a prinesl odtamtud pohozený artefakt, kostěná šídlo velmi ostré a řadu vyházených kostí, již zkamenělých. Mám podezření, že v jeskyni kopal zdejší knihkupec Štangler, ovše, že bez veškerého systému. Prosím tedy by památkový úřad zakročil u četnictva, které by veškeré kopání zamezilo a p. Štanglera vzalo pod dohled. Zdejší museum, Dr. Polák již s ním měl průtahy a hrozil mu zavřením, protože chtěl mu otevřít nejakou hrobku na Spišském hradu. Je to manie toho člověka. Mimo to šidlo prinesl mi týž pán tam odtud 2 střepy. Jeden úplně obdobný jaké jsme našli v Jasově, silný, druhý tenký a na něm rukou ryté soustředné kruhy. Vše je schováno u p. generála Gajdy. Četl jsem v „Lidovkách“ že vlastivédné museum už je ustaveno. Je již nejvyšší čas, by na základě toho i naše sekce jeskiní se k němu připojila  a zjednala si zde váhu pro ochranu těchto věcí. Naše věc tu dobře pokračuje a protože bychom Vás tu často rádi viděli, chystéme pro Vás, p. img. Holečka, Dr. Babora a kons. Krále malé překvapení, již se asi brzo podaří, zvlášt když za celou naši akci se postavil pan velkožupan Dr. Ruman. Tedy na brzkou schledanou. Celá naše sekce pilně studuje archeol. I paleontolog. Spisy, abychom v pádu potřeby a nejakého zákroku se neprovinili nějakým přechmatem. Na rok chceme pod Vašim vedením obrátit pŕedsíň jeskyně Jasovské na ruby. Počítejte tedy s nějakou delší dobou pro Jasov!

Zdraví Vás Ing. Zikmund

List J. Zikmunda J. Krylovi

INŽ. ARCH. JULIUS ZIKMUND                          Košice, 29./X 1926.

Vážení příteli!

Dovolíte bych Vás takto nazval a uvítal Vás mezi „maceráty“ jeskynními. Přijal jsem s povděkem Vaši zprávu o objevu nového jeskynního systému u Plešivce a Vám též jménem sekce uprimně gratuluji. Bylo nás dosud velmi málo, kteří sme se výzkumem Slovenského Krasu zabývali, ale doufám, že zájem stoupá a že nás přec po čase bude větší počet.

Bohužel ale nacházím dosud málo pochopení i podpory od úřadůstátních a těžce laborujeme finančně. Ale snad i to se zlepší.

Žádáte nás bychom se zúčastnili Vaší expedice a zapůjčili řebříky. Bohužel jsme na tom s inventářem špatně. Máme jen nekolik 2, 3 a 4 metry dlouhých skládacích žebříků, dřevených, jedno 30 m dl. Lano a ochranný pás. To je téměř celý náš inventář mimo acetyl. lamp. Rádi bychom Vám páni vypomohli, ale myslím, že zaslání jich by bolo dražší než jich cena. Snad bude možno, že někteří z mých spolupracovníků (jsou to jen 4, poštovní úředníci) se budou moci k Vam vypravit, ale vše závisí, dostanou li dovolenou. Normální dovolenou již si vybrali. To nešťastné vlakové spojení nás brzdí. Již džíve jsme chtěli se podívat na propast Csengelyuk tam u Vás, ale dosud vždy z toho sešlo.

Nebude-li nám možno teď se k Vám vypravit, učinili bychom tak z jara a bylo-li by třeba skládacího člunu, přizvali bychom kol. ing. Holého ze Sp. N. Vsi, který týž má.

Neobtěžuji-li Vás, prosil bych Vás o nějaké informace.

Pišete, že jeskyně je v masivu, v němž se nachází i jeskyně Agtelegská. Velmi by mne zaujímaly směry chodeb. V jakém směru, resp. kolik stupňůukazuje směr hlavní. Zde v Jasově je náš hlavní směr od východu na zápas, asi 86°, u Vás snad opak, t. j. od západu na východ a úhel asi 266°. Je to normální směr hlavních diaklas (trhlin) střed. Slovenska.

Ponorný potok o němž píšete, noří se z denního světla do podzemí, nebo vyvěráv jeskyni a v ní i se opět noří? Mnoho-li dává vody za 1 sekundu? Jeho šířka, hloubka a rychlost proudu jsou Vám již známy?

Nachází se vchod do jeskyně na vrchu, nabo v boku stráně příp. Až u dna údolí? Jaký je světlý profil chodby? Je v chodbách hlinitý náplav? Je tam guáno z netopýrů? Kdo určil, že Vámi nalezená kostra lidská pochází z diluvia? Našli jsme v Moldavě rovnež lidskou kostru, ale to byl zbloudilý člověk, jemž došlo světlo a tam zhynul hlady as před 250 lety.

Jestli kostra patří diluviálnímu člověku, udělali jste tím obrovský nález, veliké ceny. Doufám, že nálezem nebylo hnuto. Prosím Vás ofotografujte onun kostru, tak jak tam leží, hlavně vezměte dva snímky lebky a sice z profilu a z en face a zašlete je laskavě do Bratislavi p. Dr. Jos. Baborovi, univers. Profesoru. Je to člověk světového jména. Zavděčíte se jemu i celé věci. – Nedopusťte, aby někto na kostru sahal, či snad přehazoval. Je to velmi důležitý nález, kterým se Vaše jeskyně může stát světově pověstnou, rovněž jako naše Jasovská nálezem lebky dosud neznámeho zvířete.

Dále prosím, abyste zakázal jakékoliv kopání v předsíni jeskyně, a hledání kostí a archeol. Předmětů. Na to musí přijít odborníci a sice geolog, aby určil vrstvy zeminy a její stáří, paleontolog aby určil kosti a archeolog, aby určil predměty. Přehází-li se vrstvy  kopáním, stávají se všechny nálezy bezcennými!!! Tedy opatrně.

Kosti na povchu nalezené uložte v jeskyni do nekterého výklenku nebo je zašletě zmíněnemu Dr. Baborovi. On i podle malých úlomkůjiž určí zvěr, která se tam kdysi zdržovala a budete výsledkem překvapen, co za divinu, dnes tropickou nebo i arktickou, zde žilo.

Máte-li snad již část napy hotové, směl bych prosit o kopii? Revanchoval bych se Vám naší mapovým materiálom.

Měřím naše jeskyně kompasem „Bezárd“ a to dosti spolehlivě. Práce jde velmi rychle a je-li pak třeba někde nasadit k dalšímu hledání, teprve pak se doměřuje vše presně a měli jsme dosud velmi dobré výsledky. Naše jeskyně, jež byla původně známa jen do délky 240 metrů má dnes rozsah téměr 2800 metrů.

Máme ovšem to štěstí, že jeskyně je pouze 700 kroků od nádraží a že se nám podařilo ktos zařídit v ní i elektric. Světlo. Hledáme ovšem dál jen vpředu a máme naději, že v brzku najdeme opět nové chodby a sály. Máme již 22 sálů, s lepší výzdobou než má Moravský Kras u Brna.

Varuji Vás však pred použitím vojska. Vojáků se neuhlídate, vylámou Vám „na památku“ tu nejlepší výzdobu v jeskyni a roznesou ji mezi důstojníky i sami domů. Udelali jsme s nimi velmi smutné zkušenosti a Dr. Absolon na Moravě také. Raději pracujte sami /: my si většinou mechanické práce dělámu sami :/ nebo se 2 neb 3 privát dělníky a docílíte lepších výsledků.

Nedostali byste z Maďarska mapu jeskyně Agtelecké? Ta by byla pro Vás velmi informatívní, takže další Vaše pátraní by bylo usnadněno a šli byste na jisto.

K dalším objevům přeji mnoho zdaru a zůstavám s jeskyňářským pozdravem Ing. Zikmund, vrch. Rada st. drah Košice Rašínova 38

Archív Slovenského Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Peter Holúbek

  • Chata pri Jasovskej jaskyni, zľava: člen KČT, správca chaty p. Jamnický, J. Zikmund, správcová chaty p. Jamnická, čatár Bluma, spolupracovník J. Michal, záujemca, A. Štangler, člen KČT, neznámy, Archív SMOPaJ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *