Josef Kunský

(1903 Sušice – 1977 Sušice), geograf, člen korešpondent ČSAV, v rokoch 1942-45 pôsobil v Štátnom geologickom ústave v Prahe, od roku 1949 pôsobil ako profesor na Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe, zaoberal sa geomorfológiou, krasom, jaskyniarstvom a glaciológiou, venoval sa aj otázkam veku jaskynnej výzdoby, autor učebníc a dejín geografie. V roku 1934 mapoval Silickú a Plešiveckú planinu, pôsobil v Bystrianskej a Ardovskej jaskyni, vysokohorskom krase Červených vrchov v Západných Tatrách, zaoberal sa zaľadnením Belianskej jaskyne v Tatrách,  člen Krasovej komisie KČST.

Archív Slovenského Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Kunský J. (1935): Umělé zaledňování Bielské jeskyně v Tatrách. – Vesmír, 14, 2: 39–42. Praha.

Kunský J. (1936): Bystranskájeskyně v Nízkych Tatrách. ­– Krásy Slovenska, 15, 3: 44–48. Zvolen.

Kunský J.  (1940): Ardovská jeskyně ve Slovenském krasu. – Rozpravy II. třídy České akademie, 49, 21: 1–12. Praha.

Kunský J. (1941): K otázce stáří krápníků. – Věstník Státního geologického ústavu, 17: 269–280. Praha.

Kunský J. (1949): Jeskynní perly. – Sborník Československé společnosti zeměpisné, 54, 1: 32–39. Praha.

Kunský J. (1954): Homes of primeval man. – Artia: 1–150. Praha.

Kunský J. (1957): Krasové zjevy na Kresanici v Liptovských Tatrách. – Československý kras, X: 144. Praha.

Kunský J. (1968): Alois Král – devadesátiletý. – Československý kras, IXX: 137 – 139 . Praha.

  • J. Kunský v Bystianskej jaskyni, Archív SMOPaJ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *