Jaroslav Kryl

( 1899 Hluboká nad Vltavou – 1975 Kroměříž ), nadšený jaskyniar, úradník štátnych dráh v Plešivci, neskoršie vrchný revident československých štátnych dráh v Novom meste nad Váhom a v 50. rokoch minulého storočia vrchný inšpektor ČSD v Hulíne. Pôsobil aj v Domici a v novembri r. 1926 bol Júliusom Zikmundom z Prípravného výboru sekcie pre výskum východoslovenského krasu v Košiciach poverený správou jaskyne Domica. Z písomných dokumentov je zrejmé, že J. Kryl so spolupracovníkmi aktívne pôsobil aj na Plešiveckej planine.

Archív Slovenského Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Kryl J. (1961): Spomienka na Gustáva Dufku. ­– Slovenský kras, 3: 169. Martin.

Peter Holúbek

  • Menovanie J. Kryla správou jaskyne Domica v novembri roku 1926 J. Zikmundom, Archív SMOPaJ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *