Jaroslav Böhm

(1901 Holešov – 1962 Praha), archeológ, v rokoch 1919–1924 absolvoval FF UK v Prahe, v rokoch 1923–1962 pracoval v Štátnom archeologickom ústave v Prahe, kde od roku 1939 pôsobil ako jeho riaditeľ. V rokoch 1933–1934 vykonával výskumy v Slovenskom krase (Ardovská jaskyňa, Domica a v Silickej ľadnici neďaleko Silice).

Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Böhm J. (1933): Domica – jeskyně neolitického člověka. – Archeologický ústav: 1–8. Praha.

Böhm J. (1933): Domica – jeskyně pravěkých tajů. – Krásy Slovenska, 12, 3–4: 75-84. Zvolen.

Böhm J.,  Kunský J. (1938): Silická lednice. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 44: 129–133. Praha.

Tomeš J., Lébelová A. (1992): Československý biografický slovník. – Academia: 1–837. Praha.

Peter Holúbek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *