Ján Václav Kašpar

(1908 Ústí nad Orlicí – 1984 Praha), profesor, mineralóg, autor vedeckých prác, učebníc a držiteľ mnohých patentov. Študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe. Začínal v rokoch 1936–1937 ako vedecký pracovník Národného múzea v Prahe, neskoršie bol docentom a dekanom chemickej fakulty ČVUT (1939–1952), rektor VŠCHT v Prahe (1952–1953), zakladateľ a riaditeľ Ústavu pre výskum drahokamov (1943–1950) a riaditeľ Ústavu geochémie a nerastných surovín ČSAV (1960–1969) a Ústavu experimentálnej geochémie a nerastných surovín ČSAV (1969–1978). V 30. rokoch sa zaoberal výskumom guánových minerálov v jaskyni Domica a v Jasovskej jaskyni

Archív Slovenského Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Kašpar J. (1934): Genese guanových minerálu z jeskyně Domice. – Věstník Státního geologického ústavu Republiky Československé, 10: 104–111. Praha.

Kašpar J. (1935): Ještě o Domici. – Časopis turistů, 47: 185–186. Praha.

Kašpar J. (1936): Domica minulá, přítomná a budoucí. – Časopis turistů, 48:187–190. Praha.

Kašpar J. (1941): O některých zajímavých krápnicích. – Věda přírodní, 20: 97–100. Praha.

Peter Holúbek

  • Jasovská jaskyňa, faunistický výskum jaskyne v roku 1935, zľava zoológ J. Štorkán, J. Kašpar a správca jaskyne p. Pčola, Archív SMOPaJ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *