ŠPAČEK JÁN

(*18. 11. 1908 Drietoma, + 2. 4. 1990 Trenčianske Teplice). Výrazná osobnosť staršieho obdobia speleologického prieskumu Slatinského krasu v juhozápadnej časti Strážovských vrchov.

Narodil sa v roľníckej rodine. V rodnej obci vychodil základnú školu. Učiteľský ústav vyštudoval v Spišskej Kapitule. Celý život bol učiteľom. Pôsobil v Kopci, Zlatníkoch, Kráľovskom Chlmci, Slatinke nad Bebravou a Omšení. Po 2.svetovej vojne pracoval tiež ako osvetový inšpektor v Bánovciach nad Bebravou. Posledných 33 rokov býval v Trenčianskych Tepliciach. Bol ženatý, mal jedného syna. Okrem praktickej speleológie sa venoval včelárstvu, záhradkárstvu, hľadaniu vody a ako dôchodca meral zrážky pre meteorologický ústav. Tieto údaje mi ochotne poskytli syn Miloslav a vnučka Eva Račáková.

O jaskyniarskej činnosti Jána Špačka, najmä o jej začiatkoch, nemáme ucelený obraz. Informácie čerpáme z jeho vlastnej Správy (pozri literatúra), ostatné zo zmienok iných autorov (J. Majko, J. Bárta, A. Droppa), viažúcich sa k jednotlivým lokalitám, a z technických denníkov Oblastnej skupiny Trenčianske Teplice.

Dá sa povedať, že Ján Špaček sa so svojími spolupracovníkmi venoval prieskumu všetkých významnejších jaskýň Slatinského krasu. Spomeňme aspoň jaskyne Dupná diera (1947 a 1953), Viežka (1953), priepasti Fortúna (1953) a Starý háj (1958-1960, 1963-1965), Priepasť na Zrazoch (1978), Ľadovú jamu v Nárožnej a jej okolie či Jaskyňu pod Jeleňom. Skúmal aj závrty na Jamách, na Janovciach a pod Česanou horou. Napriek mnohoročnému úsiliu sa mu dosiahnuť väčší objav nepodarilo.

Zostavil Miroslav Sova

VLASTNÁ PRÁCA

ŠPAČEK, J. 1968. Správa o činnosti jaskyniarskej skupiny v Trenčianskych Tepliciach za roky 1962-1965. Slovenský kras, 6, 133-135.

ĎALŠIE ZDROJE

MAJKO, J. 1955. Súhrnná zpráva o prevedených výskumných a sondovacích jaskyniarských prácach z pracoviska pre VOJ v Slatinke nad Bebravou – od 2. III. do 31. XII. 1953 a od januára do konca marca 1954. Manuskript, archív SMOPaJ Lipt. Mikuláš.

BÁRTA, J. 1983. Jaskyňa Dúpna diera pri Slatinke nad Bebravou a jej praveké osídlenie i pohrebisko. Krásy Slovenska, 60, 8, 34-37.

DROPPA, A. Slatinský kras v Strážovskej hornatine. Československý kras, 22, 73-89.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *