Jan Eisner

(1885 Dolní Bradlo – 1967 Praha), archeológ, profesor UK v Bratislave, v rokoch 1938-9 dekan filozofickej fakulty. Po vzniku Československa s Vojtechom Budinským-Kričkou organizoval archeológiu na Slovensku, vydal komplexnú prácu Slovensko v praveku, angažoval sa v prieskumoch jaskýň v Slovenskom krase.Počas jeho pôsobenia na Slovensku (1919–1939) bol Československým štátnym archeologickým ústavom vymenovaný za konzervátora neskôr aj jeho tajomníkom pre Slovensko. Už v roku 1976 sa B. Hlaváč snažil upozorniť pravdepodobne archeológa Juraja Bártu na archeologický materiál ktorý v rokoch 1923–1934 bol odovzdaný práve J. Eisnerovi.  (obr. 6) (J. Eisner, Archív SMOPaJ)

Archív Slovenského Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Eisner J. (1926): Studium přehistorické archeologie na Slovensku po převratu. – Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 20:14–26. Martin.

Eisner J. (1932): Jaskyňa Domica ako praveké nalezište. – Krásy Slovenska, 11, 2–3: 38–43. Zvolen.

Eisner J. (1933): Slovensko v pravěku. – Práce učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, 13: 1–108. Bratislava.

Tomeš J., Lébelová A. (1992): Československý biografický slovník. – Academia: 1–837. Praha.

Peter Holúbek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *