Franišek Vitásek

(1890 Velká Bystřice – 1973 Brno), fyzický geograf, člen korešpondent ČSAV, pedagóg a profesor na Masarykovej universite v Brne, autor mnohých vedeckých prác v geografii, klimatológii, glaciálnej a krasovej geomorfológii, pedagóg. V rokoch 1919–1922 skúmal jaskyne Demänovskej doliny. Učiteľ Vladimíra Panoša a osobný priateľ Antona Droppu, ktorý v úvode svojej prelomovej práce o jaskyniach Demänovskej doliny z roku 1957 venoval túto knihu práve F. Vitáskovi. Anton Droppa mu vďačil za veľa, keď mu nedovolili študovať na Palackého univerzite, tak práva vďaka F. Vitáskovi mohol pokračovať v štúdiu na Masarykovej univerzite v Brne a za ročníkovú prácu mu bola uznaná štúdia o Mošnickej jaskyni (obr. 26, 27).

Archív Slovenského Múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Vitásek F. (1921): Demänovské jeskyně. – Sborník Československé společnosti zeměpisné, 27: 90–91. Praha.

Vitásek F. (1923): Demämovská ledová jeskyně. Časopis turistů, 35: 161–166. Praha.

Vitásek F. (1923): Zeměpisný obraz Demänovské doliny. – Prúdy, 7, 4–5: 190–199. Bratislava.

Vitásek F. (1930): Silický kras a jeho ledová jeskyně. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 36, 7–8: 209–212. Praha.

Vitásek F. (1938): Nové práce v demänovských jeskyních. – Sborník Československé společnosti zeměpisné, 44: 54–59. Praha.

Vitásek F. (1940): Der Rhytmus im Wachstum der Tropfsteine und die Demänová-Höhlen. – Zeitschriftfür Geo­morphologie, 11: 113–122. Berlin.

ВИТАСЕК Ф. (1951): О структуре, ритмическом росте и возрасте сталагмитов Деменовских пещер в Словакии, – Изв. АН СССР, серия геол., вып. 1: Москва.

Peter Holúbek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *