Dr. Antal Kiss

14. apríla 1813, Sátoraljaújhely (Maďarsko) – 30. decembra 1883, Rožňava

            Meno Antala (Antona) Kissa sa v speleologickej literatúre spomína iba v súvislosti s históriou Jasovskej jaskyne, ktorú – ako vôbec prvý – podrobne opísal už v roku 1857. V slovensky písaných prameňoch však o ňom nachádzame len veľmi strohé údaje a v priebehu 20. storočia meno rožňavského lekára a všestranného prírodovedca takmer úplne upadlo do zabudnutia. Preto som sa pokúsil zhrnúť jeho bohatú celoživotnú činnosť a prezentovať nielen už známe veci, ale najmä výsledky najnovšieho bádania.

Antal Kiss sa narodil 14. apríla 1813 v Sátoraljaújhelyi v Zemplínskej stolici. Navštevoval ľudovú školu v Solivare, kde sa veľmi dobre naučil nemecky. V štúdiách potom pokračoval na gymnáziách v Košiciach a v meste Eger. Bol vynikajúcim študentom a patril medzi najlepších žiakov školy. Medicínu vyštudoval na viedenskej univerzite, kde získal lekársky diplom v roku 1838. V Székesfehérvári pôsobil ako dvorný lekár tamojšieho biskupa Lászla Barkóczyho len krátko. Do Rožňavy prišiel v roku 1841, keď ho tam zo Székesfehérváru doviezol ako svojho lekára biskup gróf Domonkos Zichy. V Rožňave bol najprv lekárom – praktikantom a neskôr mestským lekárom. 29. augusta 1843 si v Rožňave zobral za manželku mladú učiteľku Adelu Rezély (1821 – 1896), dcéru Petra Rezélya, inšpektora panstva grófa Andrássyho v Betliari. Deti však nemali.

Kiss nebol iba lekárom, ale aj ozaj všestranným prírodovedcom s rôznymi záujmami. Venoval sa geológii, prieskumu jaskýň, analyzoval a skúmal minerálne pramene a ich zloženie a vplyv na ľudské zdravie, robil meteorologické pozorovania nielen v meste, ale aj v jaskyniach. V roku 1855 bol zakladateľom meteorologickej stanice v Rožňave, ktorú do roku 1860 aj viedol. V rôznych vedeckých časopisoch publikoval prevažne v maďarskom jazyku (ale aj po nemecky) viac ako dve desiatky článkov. Aj keď dnes nevieme, ktoré všetky jaskyne na Gemeri navštívil, z dostupných prameňov vieme najmenej o štyroch jaskyniach, ktoré sa stali predmetom jeho bližšieho záujmu. Boli to: jaskyňa Baradla, Jasovská a Drienovská jaskyňa a Silická ľadnica. Podrobne preskúmal najmä Jasovskú jaskyňu, ktorá vďaka jeho článku sa stala známou vo vedeckých kruhoch už v polovici 19. storočia.

Kiss bol členom rôznych lekárskych a prírodovedných spolkov, ale aj viacerých spolkov v Rožňave. Aktívne sa zapájal do spoločenského života v meste a na jeho zveľaďovaní. Bol prvým predsedom rožňavského spevokolu a patril k jeho zakladateľom. Podieľal sa nielen na vybudovaní rožňavského kúpaliska, ktoré zároveň slúžilo aj ako studené kúpele, ale aj veľkého mestského parku, ktorý ešte aj dnes nesie jeho meno (Alej Antona Kišša). Dom, v ktorom Antal Kiss v druhej polovici 19. storočia býval, už dnes žiaľ neexistuje. Zanikol v 70. rokoch 20. storočia, v období socialistickej výstavby. Kissov dom sa nachádzal neďaleko námestia, v spodnej časti dnešnej Čučmianskej dlhej ulice, medzi severovýchodným rohom biskupskej rezidencie a potokom Drázus.

Dr. Kiss bol zásluhami bohatým, cteným a veľaváženým občanom mesta. Zomrel v Rožňave 30. decembra 1883 vo veku 70 rokov. Vďační Rožňavčania mu v roku 1885 postavili v juhozápadnej časti mestského parku veľký liatinový pamätník. Adela Rezély, vdova po rožňavskom lekárovi, zomrela v Rožňave 10. mája 1896 vo veku 74 rokov. Na rožňavskom mestskom cintoríne odpočívajú mnohé významné osobnosti mesta. Dnes už žiaľ nie je známe ani hrobové miesto Antala Kissa, možno aj preto, že nemal žiadnych potomkov, ktorí by sa boli starali o jeho hrob. Zaslúžil by si viac.

Meno Dr. Antala Kissa je pre väčšinu súčasných Rožňavčanov úplne neznáme. Bolo by preto žiaduce, aby počas plánovanej revitalizácie Veľkého mestského parku bol zrealizovaný aj navrhnutý projekt z roku 2018 – premiestnenie Kissovho pamätníka na dôstojnejšie miesto v rámci parku a vybudovanie menšej oddychovej zóny. V blízkosti pamätníka by mohol byť osadený viacjazyčný (SK, HUN, EN) informačný panel, aby sa nielen súčasní Rožňavčania, ale aj turisti a návštevníci mesta mohli dozvedieť, kto bol Dr. Antal Kiss a čo všetko spravil pre rozvoj nášho mesta. Myslím si, že to je najmenej, čo by malo mesto spraviť pre túto, niekdajšiu významnú osobnosť Rožňavy. Na takéto osobnosti by sa nemalo zabúdať.

            Podrobná biografia Dr. Antala Kissa bola publikovaná vo vedeckom časopise Slovenský kras a pre záujemcov je k dispozícii na webovej stránke Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ) v Liptovskom Mikuláši tu:

http://www.smopaj.sk/sk/documentloader.php?id=2702&filename=zbornik%20kras%2058_2.pdf

Literatúra:

JERG, Zoltán. Dr. Antal Kiss – zabudnutý rožňavský lekár a prírodovedec. (Rukopis). Rožňava, 112 s.

JERG, Zoltán. Antal Kiss – zabudnutý rožňavský lekár a prírodovedec. In Slovenský kras, 2020,  roč. 58, č. 2, s. 205-231.

Pre biografický portál SSS napísal: Zoltán Jerg

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *